Barry Mitchell – Pastor                            
• PastorBarry@evk.ee

Brenda Mitchell – Lastepastor
• Brenda@evk.ee

Tuuli Valgma – Koguduse sekretär
• Tel:  +372 56 355 655
• info@evk.ee

Loona Kangur – Ülistusjuht
• Worship@evk.ee

Freddy Pikksaar – Audio / Video / Abiteenistus
• Freddy@evk.ee