Meie koguduse eesmärk on luua inimeste jaoks paik, kus nad saavad võtta vastu abi Jumala käest. Elava Vee Kogudusel on kindel visioon, mis aitab meil jääda järjepidevaks igas ettevõtmises. Usume, et Jumal tahab meid “korda teha”, et Ta võiks meid kasutada hea tegemiseks.

Meie eesmärk on: Austada Jumalat kõiges, mida teeme, ja tõsta kõrgeks Jeesuse nime. Aidata tugevdada usklikke nende usus ja saada neil terviklikuks nii sisemiselt kui väliselt. Tahame jõuda inimesteni, kes ei tunne Jeesust oma Isanda ja Päästjana.

Et neid eesmärke saavutada, pöörame koguduses erilist tähelepanu neljale valdkonnale. Me keskendume Piibli õpetamisele, sest usume, et see on Jumala Sõna. Hoiame Sõna alati esimesel kohal oma koguduses ja isiklikus elus. Samuti tahame, et igaüks võiks kogeda Jumala armastust. Soovime, et kõik, kes külastavad meie kogudust, teaksid, et nad on väärtustatud ja armastatud ning me hoolime neist. Tahame ehitada tugevaid perekondi. Viime läbi teenistusi igas vanuses lastele, kus neid õpetatakse Piiblit tundma neile arusaadaval viisil. Teeme oma parima, et sõnum Jeesusest jõuaks maailma, kasutades selleks erinevaid outreach’e Eestis ning toetades misjonitööd mujal maailmas.